Przepisy i Warunki zawarcia umowy partnerskiej

Program Beaffiliates został stworzony do promocji marek “Expekt” i „Betclic”, które są zarządzane przez Betclic Everest Group i można z niego skorzystać przez złożenie stosownego wniosku na stronie www.beaffiliates.com. W celu promocji marek EverestPoker, EverestCasino, ImperialCasino i MonteCarloCasino odwiedź stronę www.montecarloaffiliates.com.

Poniższy regulamin dotyczący zakupu usług reklamowych będzie, jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i zostaniesz o tym poinformowany na piśmie, kontraktem wiążącym niżej wymienione strony (“Umowa”).

Pierwsza strona:

(i) MATER LIMITED, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana na Gibraltarze pod numerem 107158 i pod adresem 57/63 Line Wall Road Irish Town, Gibraltar z główną siedzibą w 62/64 Irish Town,Gibraltar gdzie mowa o wszystkich działalnościach marketingowych w dowolnym dozwolonym miejscu, z wyjątkiem Francji i Włoch..

(ii) BC GLOBAL SERVICES LIMITED, firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 05517750 z siedzibą na Colet Court, 100 Hammersmith Road, London W6 7JP, United Kingdom, gdzie mowa o działalnościach marketingowych “Betclic” wyłącznie we Włoszech;
Obie firmy stanowią część Grupy Betclic Everest i poniżej, oddzielnie lub razem, są określane terminami (“my”, “nas”, “nasz”); oraz

Druga strona:

(iii) Osoba lub firma wymieniona we wniosku złożonym na stronie www.beaffiliates.com, i następnie zatwierdzonym drogą e-mailową lub na piśmie (“Ty”, “Twój”).

Obie strony mogą zostać niżej określone mianem “strona” lub “strony”.

1. Definicje i interpretacja

1.1Umowa
Umowę stanowi niniejszy regulamin, chyba że dodatkowe warunki (np. prowizje), które wyraźnie różnią
się od standardowego regulaminu zostały wysłane Ci na piśmie. W takich przypadkach dodatkowe warunki będą nadrzędne i będą stanowiły uzupełnienie bezkonfliktowych części regulaminu.

1.2 Aktywny gracz – użytkownik, uczciwa osoba, która spełniła wszystkie warunki nowego użytkownika i w miesiącu kalenadzony dokonuje przynajmniej jednej czynności takiej jak wpłata minimum 10 € czy postawienie 10 € (lub równowartośc w innej walucie) na dowolnym produkcie. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia aktywnych graczy (lub zamknięcia ich kont), jeśli uznamy to za konieczne do przystosowania się do nowych procedur wewnętrznych lub praw państwowych włącznie z Amerykańskim Aktem ds. Nieprzepisowego Hazardu Internetowego z 2006 roku.

1.3 Materiały reklamowe oznaczają grafiki takie jak banery, newsletter, zdjęcia, logotypy, linki, które będziemy Ci od czasu do czasu dostarczać;

1.4 Prowizje to należne Ci kwoty wyliczane na podstawie Przychodu (tak jak przedstawiono tutaj: www.beaffiliates.com) lub w inny sposób przedstawiony Ci wcześniej na piśmie. Jeśli pisemnie poinformujemy Cię o nowej strukturze prowizji, po zatwierdzeniu ta struktura będzie nadrzędna wobec tej opisanej tutaj www.beaffiliates.com;

1.5 Nowy gracz to osoba, która nie posiada konta na żadnej z naszych Stron, która otwiera takie konto i otrzymuje kod bonusowy po spełnieniu następujących warunków: (i), złożenie depozytu (ii) wniesienie co najmniej jednego zakładu lub gra na pieniądze w jednym z naszych produktów (ii) trafienie na jedną z naszych stron z Twojego serwisu poprzez dostarczony/ zatwierdzony przez nas link (lub wcześniej uzgodniony sposób offline);

1.6 Dokumentacja – dokumentny potrzebne do potwierdzenia umieszczenia oraz eksponowania Materiałów reklamowych, ustalenia liczby klientów, które przyciągnęły i wyliczenia należnej Ci za to kwoty;

1.7 Usługi – powierzenie nam powierzchni reklamowej przez Ciebie lub inne dodatkowe świadczenia uzgodnione doraźnie;

1.8 Strony Strony – jeden z następujących serwisów: www.expekt.com, www.betclic.it, www.betclic.com oraz inne strony o których możemy powiadomić Cię pisemnie w zależności od obszaru w jakim obopólnie zgodzimy się promować produkt ;

2. Wniosek i rozpatrzenie

2.1 Aby zostać użytkownikiem programu “Beaffiliates ” musisz zaakceptować tę Umowę, zaznaczając odpowiednie okienko, a następnie wypełnić internetowy wniosek. Formularz aplikacyjny będzie integralną częścią tej Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia Twojego wniosku wedle własnego uznania. Nasza decyzja jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. Poinformujemy Cię drogą e-mailową o tym, czy Twoja aplikacja została zaakceptowana.

2.2 Umowa zacznie obowiązywać w dniu, kiedy Twoje członkostwo w programie BeAffiliates zostanie oficjalnie potwierdzone. Jeśli Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana, będziesz zgodnie z tę Umową zobowiązany udzielać nam świadczeń wyszczególnionych
poniżej.

2.3 Po przystąpieniu do Programu zostaniesz niewyłącznym partnerem. Będziesz mógł kierować Nowych Graczy do wszystkich naszych stron i będą przysługiwały Ci prowizje za Aktywnych Graczy jak opisano powyżej. My mamy prawo pozyskać usługi, które nam świadczysz, również od innych dostarczycieli. Prowizje będą Ci przysługiwały wyłącznie za zyski, które nam zapewnisz.

2.4 Nie możesz otworzyć więcej niż jednego konta bez naszej wcześniejszej zgody wyrażonej na piśmie. Nie możesz również pobierać prowizji od zysków wygenerowanych na naszych stronach przez znajomych lub osoby pokrewne. Program jest przeznaczony włącznie dla profesjonalnych wydawców stron internetowych.

2.5 Ta umowa jest wiążącym kontraktem, obejmującym wszystkie świadczenia usług reklamowych, zlecenia kupna, formularze oraz inne ustne ustalenia chyba uzgodniono inaczej. Akceptując ją, potwierdzasz, że świadcząc nam usługi reklamowe, zobowiązujesz się przestrzegać zapisów w tym kontrakcie. W przypadku, gdy nie zgodzisz się z jakimś punktem regulaminu I nie będziesz zakończyć współpracę z nami, zobowiązujesz się dostarczyć nam wypowiedzenie w terminie określonym niżej.

3. Monitoring kampanii reklamowych

3.1Linkowanie do naszej strony (stron):
Przystępując do program BeAffiliates, zobowiązujesz się stworzyć oraz utrzymywać linki prowadzące z Twojego serwisu do naszych stron wymienionych w formularzu aplikacyjnym (lub wymienionych przez nas wcześniej na piśmie). Linki do naszych stron możesz tworzyć przy pomocy dowolnie wybranych materiałów, w które Cię zaopatrzymy. Zaznaczamy jednak, że korzystanie z jakichkolwiek innych materiałów w celu promowania naszych marek oraz używanie stron internetowych nie zatwierdzonych przez nas jest ściśle zabronione i będzie uważane za złamanie tego kontraktu. To z kolei będzie podstawą do natychmiastowego zakończenia naszej współpracy lub wstrzymania wypłaty prowizji za klientów przekierowanych do naszych stron w nieprawidłowy sposób.

3.2 Śledzenie aktywnych graczy: Zobowiązujemy się do zarejestrowania Nowych Graczy, którzy spełnią należyte wymogi, monitorowania zakładów i gry Aktywnych Klientów oraz udostępnienia Ci na tej stronie raportu z podsumowaniem ich aktywności. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wykluczenia aktywnych graczy przez nas, którzy nie będą przestrzegać naszej polityki oraz procedur lub kiedy zaprzestaniemy promowania Strony w danym kraju. Gracze zostaną wówczas usunięci z Twojego konta.

3.3 Dostarczanie i wykorzystywanie materiałów reklamowych: zobowiązujemy się dostarczyć Ci materiały reklamowe do wyświetlania na Twojej stronie. Ty zobowiązujesz się wykorzystywać jedynie zatwierdzone przez nas materiały w niezmienionej formie, w ktorej pojawiły się na stronie www.beaffiliates.com.

3.4 Minimalny wymóg poleconych i aktywnych graczy: AWszyscy członkowie Programu BeAffiliates muszą przekierować co najmniej pięciu (5) Nowych Graczy, którzy zostaną Aktywnymi Graczami, w ciągu trzech (3) miesięcy od rozpoczęcia współpracy z nami oraz (5) pięciu nowych graczy w czasie kolejnych dowolnych (3) trzech miesięcy. Jeśli nie spełnisz tego wymogu, Twoje konto może zostać zamknięte, ale będziesz mógł starać się o jego ponowne otwarcie. Jeśli nie zdołasz wygenerować 5 Aktywnych Graczy podczas 3-miesięcznego okresu, Twoje konto może zostać zamknięte bez wcześniejszego powiadomienia lub Twoja prowizja może zostać zmniejszona.

3.5 Czas publikacji: W przypadku, gdy podamy Ci konkretne daty, kiedy dane materiały powinny zostać opublikowane na każdej z Twoich stron, musisz się ich ściśle trzymać.

3.6 Widoczne wyświetlanie materiałów reklamowych: Zobowiązujesz się wyraźnie i stale wyświetlać na swoich wszystkich stronach najnowsze linki oraz materiały reklamowe, które Ci dostarczymy. Nie możesz modyfikować sposobu lub miejsca ich wyświetlania bez naszej zgody. Prowizje przysługują Ci za stałe promowanie naszych Zakładów Sportowych, Kasyna, Pokera i Gier na swoich wszystkich stronach. (i) Promowanie gier slot znajdujących się na www.betlic.it jest jednak nielegalne, dlatego nie otrzymasz za to żadnych prowizji. Promowanie gier pokerowych znajdujących się na stronach www.expekt.com oraz www.montecarlocasino.com jest z kolei nielegalne w Wielkiej Brytanii. Produkty te możesz jednak promować, jeśli znajdują się w serwisie www.betclic.com. Prowizje nie będą przysługiwać Ci też za promowanie naszych produktów w krajach, w których jest to zabronione..

3.7 Lista krajów niedozwolonych:

3.7.1Prawo do zakończenia wszystkich działań marketingowych i aktywności graczy w danym kraju

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia określonego rynku, części lub nawet wszystkich kont graczy z określonego kraju z powodów prawnych, biznesowych lub innych. W tym wypadku wypłacimy Ci komisję za wszystkich aktywnych graczy do momentu w którym ich konta zostały zamknięte. Jeśli konto gracza zostanie zamknięte, nie będzie ono dalej aktywne i co za tym idzie nie zarobisz na tym konkretnym graczu dalszej dodatkowej prowizji.

W przypadku jeśli zakończymy całkowicie działalność w danym kraju wyłącznie z powodów biznesowych (bez zmiany obowiązujących przepisów prawa i polityki) i nie będziemy mogli zagwarantować Ci 30-dniowego okresu wypowiedzenia, otrzymasz prowizję zgodnie z klauzulą opisaną w punkcie 9.2.

Zwróć uwagę, że możemy żądać od Ciebie natychmiastowego usunięcia materiałów reklamowych wliczając w to bannery umieszczone na Twojej stronie oraz stronach Twoich partnerów (jeśli tacy istnieją). Co więcej możemy zdezaktywować takie bannery sami w możliwie jak największym zakresie. Możemy również żądać zaprzestania akcji marketingowych poprzez email oraz wszelkich innych działań marketingowych. W tym wypadku zgadzasz się przestrzegać warunku natychmiastowego zaprzestania działań. Niezastosowanie się do tego może skutkować zamknięciem konta bez uszczerbku dla praw i środków wynikających z Umowy. Mowa tutaj o wszelkich ewentualnych szkodach, które mogą wyniknąć jako skutek niezastosowania się przez Ciebie do tych warunków.

3.7.2 Obowiązek upewnienia się przed promocją, że działania marketingowe są legalne

Przed rozpoczęciem z nami współpracy musisz upewnić się, że w danym kraju możesz prowadzić działania marketingowe. Nie będziesz uzyskiwał prowizji z aktywności pochodzącej z krajów, które uznamy, według własnej decyzji, za niedozwolone, czy na których nie chcemy promować naszych Stron. Muszisz zapoznać się z aktualną listą niedozwolonych krajów, która znajduje się w zakładce “Dozwolone kraje”, pod linkiem:: http://www.beaffiliates.com/?page_id=10732

Lista dozwolonych krajów może różnić się w zależności od marki (dle jednej może być dozwolony dla drugiej nie).

Możesz uzyskiwać prowizję wyłącznie z klientów pochodzących z krajów dozwolonych, wymienionych na liście. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakładce “Dozwolone kraje” od czasu do czasu, wraz ze zmieniającym się prawem i naszymi licencjami.Po Twojej stronie leży odpowiedzialność za kierowanie aktywności do danego kraju, zgodnie z jego prawem i innymi normami moralnymi i etycznymi

3.7.3 Konsekwencje nieprzestrzegania zasad

Musisz mieć świadomość, że nieprzestrzeganie warunków z działu 3.7 może spowodować bardzo poważne konsekwencje dla Ciebie, dla nas, czy dla obu stron, między innymi ograniczenia, kary finansowe, utrata, ograniczenie licencji i możliwości prowadzenia biznesu, postępowanie karne.Niezależnie od naruszenia tego regulaminu możemy w trybie natychmiastowym rozwiązać tą umowę, Ty będziesz w pełni odpowiedzialny za straty spowodowane w stosunku do nas.

3.8 Oszustwo oraz Ograniczenia Transferów i Korzystania z Kont: Program Beaffiliates jest przeznaczony do bezpośredniego udziału. Nie możesz otwierać kont w imieniu innych osób, firm lub graczy. Zarejestrowanie konta dla osób trzecich, pośredniczenie w otwarciu konta lub przepisywanie konta jest ściśle zabronione. Otworzenie konta gracza i deponowanie środków poprzez linki z własnej strony dla własnych korzyści, korzyści swoich krewnych, znajomych czy pracowników lub też jakiekolwiek inne próby zwiększenia swojej prowizji zakończy się anulowaniem takich prowizji lub odjęciem ich od przyszłych wypłat. Jeśli dowolne z wymienionych zdarzeń wystąpi lub zaistnieje podejrzenie co do takiego, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań: od prowizji zostanie odliczona odpowiednia kwota i odjęta od przyszłych wypłat, kwota prowizji zostanie zatrzymana przez nas, konto partnerskie zostanie zamknięte, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia o tym, środki na koncie gracza zostaną zablokowane, zatrzymane przez nas, gracz zostanie usunięty ze statystyk konta partnerskie, a konto gracza zostanie zamknięte bez konieczności powiadamiania o tym. Zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia wypłat prowizji od potencjalnie oszukańczych działań do momentu potwierdzenia ich prawowitości. Jeśli chcesz przepisać swoje konto na właściciela rentowniejszego konta, musisz uzyskać naszą zgodę, kontaktując się z nami. Decyzja zostanie podjęta wedle naszego uznania i zostanie Ci zakomunikowana na piśmie.

3.9 Zrzeczenie odpowiedzialności: Potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za rozbudowę, działanie i utrzymanie swojej strony oraz publikowanych na niej materiałów. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że żadne materiały nie są oszczercze, niezgodne z prawem lub w inny sposób nieodpowiednie, skierowane do dzieci, o tematyce pornograficznej, promujące przemoc lub dyskryminację na tle rasowym, religijnym, narodowościowym, ze względu na płeć niepełnosprawność, orientację seksualną, lub wiek, promowania nielegalnej działalności lub naruszenia własności intelektualnej. My zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia w powyższych względach. Zobowiązujesz się wypłacić nam odszkodowanie za szkody oraz koszty (w tym koszty sądowe) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z treści Twojego serwisu, które są sprzeczne z prawem. Współpraca między naszymi stronami a Twoim serwisem nie może sprawiać wrażenia umowy sponsorskiej.

3.10 Brak uprawnień: Nie masz uprawnienia, by wydawać jakiekolwiek gwarancje lub oświadczenia w imieniu Grupy Betclic Everest lub prowadzonych przez nią Stron. Potwierdzasz, że rozumiesz, iż naruszenie tego przepisu będą mieć poważne konsekwencje i wydane przez Ciebie oświadczenia nie będą ważne I nie będą mięć żadnego wpływu na nas. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego unieważnienia Umowy, jeśli dopuścisz się jednego z wyżej opisanych czynów.

3.11 Zakaz rejestracji nazw domen: Potwierdzasz, że nie będziesz kupował, rejestrował (lub ubiegał się o rejestrację) czy też pozwalał lub zachęcał inne osoby do rejestracji nazw domen wykorzystywanych lub zarejestrowanych przez Grupę Betclic Everest, które zawierają słowa “Betclic, Betclick, “Expekt, Monte Carlo”, “Everest”, “EverestPoker”, “EverestCasino” bądź wyrażenia w jakikolwiek inny sposób związane z Grupą Betclic Everest. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z domeny, której obecnie nie używamy, zobowiązujesz się nas o tym poinformować, abyśmy mogli podjęć odpowiednie kroki w celu jej rejestracji. Jeśli rejestracja zakończy się pomyślnie, otrzymasz od nas licencję na bezpłatne korzystanie z tej domeny na okres trwania tej Umowy. Potwierdzasz również iż rozumiesz że rejestrowanie domen naruszających znaki towarowe naszej konkurencji jest nielegalne. Odszkodowanie nie byłoby wystarczającym zadośćuczynieniem za złamanie tej zasady, dlatego powierzasz nam prawo do kupowania I rejestrowania domen w Twoim imieniu. Prowizje za sprowadzonych klientów oraz Aktywnych Graczy nie będą wypłacane, jeśli będziesz korzystał z domen zarejestrowanych z naruszeniem tego przepisu.

3.12 Zakaz korzystania ze słów kluczowych w kampaniach: Nie możesz kupować ani rejestrować słów kluczowych czy też innych haseł rozpoznawalnych przez wyszukiwarki internetowe, portale czy sponsorowane agencje reklamowe, które są identyczne lub brzmią podobnie do wyrażeń Betclic,Expekt, Montecarlo Casino, Everest, Everest Poker, Everest Casino, BetAffiliates lub zawierają frazy “betclic”, “expekt”, “montecarlocasino” “montecarlo”, “everest”, ”everestcasino”, “everestpoker” w jakiejkolwiek postaci lub łączą się ze słowami sport, gry, zakłady, kasyno lub zawierają metatagi, które takie same jak lub podobne do nazw zastrzeżonych przez Betclic Everest Group.

3.13 Dobra wiara: Nie będziesz świadomie czerpał zysków wygenerowanych przez graczy, o których wiesz lub podejrzewasz, że działają w złej wierze, bez względu na to czy ich działania przynoszą nam rzeczywiste szkody czy też nie. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wypłaty prowizji należnych Ci zgodnie z Tę Umową, jeśli będziemy mieć powody, by przypuszczać, że naruszasz tę zasadę. Jeśli udowodnimy Tobie lub sprowadzonym przez Ciebie Aktywny Graczom świadome nadużycie naszych promocji, Twoje konto zostanie zawieszone lub zamknięte. Przykładem karalnych działań jest zakład dwóch lub więcej graczy na różne wyniki jednego wydarzenia w celu zmniejszenia ryzyka i uzyskania bonusu.

3.14 “Rake-Back” to oferta dla klientów pokera, realizowana przez operatorów lub partnerów, markę czy inną organizację, firmę czy partnera. Bonifikata ta jest przyznawana na konto gracza, lub w inny sposób, zgodnie z określonym procentem Rake i wpisowych do turniejów, jakie zostały przez gracza wygenerowane. Nie możesz oferować żadnej bonifikaty Rake-Back czy tak zwanych schematów, systemów Rake-Back, czy innych podobnych schematów, w których graczom zwracane jest część rake czy wpisowych do turniejów. Nie możesz promować takich ofert, być związanym ze stronami oferującymi takie bonifikaty. Zauważ, że naruszenie tego przepisu będzie skutowało, bez Twojej uprzedniej zgody i informacji z naszej strony, koniecznością opłacenia kary pieniężnej do kwoty 30 000€.

4. Wypłata Prowizji

4.1 Jeśli będziesz przestrzegać warunków niniejszej Umowy, będziesz otrzymywać prowizje naliczane na podstawie zysku przyniesionego przez Aktywnych Graczy, którzy trafili do nas w Twojego serwisu. Aby otrzymać pierwszą prowizję, musisz przekierowć do nas co najmniej 5 Aktywnych Graczy. Co miesiąc będziesz otrzymywać jedną prowizję pod warunkiem, że w poprzednim miesiącu spełniłeś powyższy warunek. W przypadku, powiadomienia o nowej strukturze prowizji wyraźnie odbiegające od prowizji określonych powyżej, nowa prowizja, o której zostałeś powiadomiony będzie jedyną wiążącą.

4.2 Jednorazowy bonus: jako nowy członek Programu BeAffiliates możesz otrzymać również jednorazową 10% dopłatę do prowizji należnej Ci za świadczenie usług marketingowych markom Betclic, MontecarloCasino lub Expekt. Aby skorzystać z tej oferty, musisz spełnić jeden warunek: w ciągu miesiąca od rejestracji w programie musisz sprowadzić do nas co najmniej dziesięciu (10) Nowych Graczy. Dodatkowa prowizja zostanie dodana do prowizji należnej Ci za ten miesiąc. Jeśli zostaniesz członkiem programu przed 1. dniem danego miesiąca ten miesiąc będzie brany pod uwagę w celach naliczenia dodatkowej prowizji. Jeśli Twoje podanie zostanie złożone po 1 dniu, aby skorzystać z oferty, 10 Nowych Graczy będziesz musiał sprowadzić w następnym pełnym miesiącu. Bonusowa prowizja przysługuje Ci tylko raz, co oznacza, że nie możesz skorzystać z niej w przypadku ponownego przystąpienia do programu po wcześniejszym wystąpieniu z niego. Jeśli nie spełnisz warunków oferty w pierwszym miesiącu po rejestracji, stanie się ona nieważna.

4.3 Jeśli należna Ci prowizja wyniesie mniej niż 100 EUR (lub odpowiednik w lokalnej walucie), zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia wypłaty na kolejny miesiąc.

4.4 “Dochód netto” jest zdefiniowany poniżej, wyznaczany na podstawie wszystkich Aktywnych Graczy przypisanych do Twojego konta:

(a)Sport: kwota brutto, którą otrzymujemy z rozstrzygniętych zakładów wniesionych przez Aktywnych Graczy po odjęciu (i) wygranych; (ii) podatków oraz innych obowiązkowych opłat narzucanych przez władze licencyjne (iii) opłat za transakcje dokonane przy pomocy kart kredytowych ; (iv) nieprzyjętych wpłat; (v) defraudacji; (vi) zwrotów stawek; (v) transakcji cofniętych na prośbę banku gracza; (vii) anulowanych zakładów, (viii) bonusów i (ix) opłat administracyjnych.

(a) Kasyno (wliczając Live Casino): Stawka brutto minus (i) wygrane; (ii) anulacje i zwroty, (iii) wkład do jackpotów, (iv) bonusy (v) cła, podatki i inne opłaty narzucone przez władze licencyjne lub dostawców systemów i gier (vii) kredyty przyznanych graczom, (viii) cofnięte wpłaty, (viii) nieprzyjęte wpłaty (viii) defraudacja (ix) opłaty za elektroniczne transakcje lub transakcje dokonane przy pomocy kart kredytowych; i (ix) opłaty administracyjne..

(a) Poker: rake brutto, opłaty za turnieje oraz kwoty wniesione z pokerowych grach pobocznych minus (i) a, podatki I inne opłaty narzucone przez władze licencyjne; (ii) prowizje dla dostawców systemów i gier (iii) pokerowe żetony i inne bonusy, iv); koszty turniejów łącznie z freerollami (v) koszty programu lojalnościowego (vii) sumy wypłacone za wygrane w grach pobocznych (vii) bonusy wypłacone w grach pobocznych; (viii) opłaty za elektroniczne transakcje lub transakcje dokonane przy pomocy kart kredytowych; (x) cofnięte wpłaty, (v) długi (vi) defraudacja (vii) opłaty administracyjne.

(a) Gry: Stawka brutto minus (i) wygrane; (ii) anulacje i zwroty, (iii) wkład do jackpotów, (iv) bonusy (v) cła, podatki I inne opłaty narzucone przez władze licencyjne; (vi prowizje dla dostawców systemów i gier (vii) kredyty przyznane graczom, (viii) cofnięte wpłaty, (viii) długi (viii) defraudacje (ix) opłaty za elektroniczne transakcje lub transakcje dokonane przy pomocy kart kredytowych; i (ix) opłaty administracyjne.

UWAGA. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie przypisać danej kwoty konkretnym graczom, zastrzegamy sobie prawo do użycia wzorcowej sumy do rozsądnego i proporcjonalnego przydzielenia wspomnianych kosztów Aktywnym Graczom pozyskanym przez Twoją stronę.

4.5 Prowizje będą naliczane przy pomocy podstawy przychodu będącej sumą przychodów (dodatnich i ujemnych) za wszystkie produkty, które reklamujesz na swoich wszystkich stronach w danym miesiącu kalendarzowym (lub jego części).

4.6 Przysługująca Ci prowizja będzie łączną sumą należności za reklamę działów Sportowych, Kasyna, Pokera i Gier z naszych marek Betlic i Expekt, które promujesz z jednego konta. Ujemne kwoty za reklamę któregoś z działów zostaną odjęte od prowizji należnej za promocję innych działów z tej samej lub innych marek (Betclic lub/i Expekt).

4.7 Jeśli Dochód netto wygenerowany w danym miesiącu (lub jego części) za Usługi wyniesie zero lub będzie ujemna, w następnym miesiącu możemy wedle własnego uznania odjąć ją od należnej Ci prowizji za dane konto partnerskie.

4.8 Wypłaty zostaną dokonane przy pomocy jednej z poniższych metod, nie później niż 30 dni po zakończeniu miesiąca.

4.9Dane potrzebne do dokonania wypłaty, które będą zapisane w naszym systemie, będą wiążące chyba że wystąpi poważny błąd systemu.

5. Metody Płatności

5.1Prowizje będą wypłacane w jeden z poniższych sposobów (jeśli pojawią się inne metody zostaniesz o tym poinformowany):
(i)przelew na podane konto bankowe (mogą zaistnieć opłaty bankowe)

(ii)wpłata do e-portfela np. Neteller /MoneyBookers (Skrill).

5.2 Wszystkie należne prowizje zostaną wypłacone w EURO.

5.3 Prowizje naliczane w walutach innych niż EURO zostaną wymienione po kursie z wierzytelnego źródła takiego jak np. serwis Oanda.com.
5.4 Płatności BC Global Services Limited, Betclic Everest Group Company za pośrednictwem lub innego, wykonywane będą przez naszego agenta płatności i będą pełnym oraz ostatecznym wypełnieniem naszego zobowiązania wobec Ciebie zgodnie z niniejszą umową.

6. Prawa Własności Intelektualnej

6.1Poświadczasz, iż rozumiesz, że prawo własności intelektulanej dotyczące materiałów reklamowych należy do nas lub wyznaczonych przez nas osób trzecich. Ani podczas trwania umowy z nami ani po jej wygaśnięciu nie możesz kwestionować naszych praw własności intelektualnej I ta Umowa nie daje Ci żadnej podstawy do roszczeń w tym zakresie.

6.2 Przyznajemy Ci niewyłączną, ale imienną licencję na korzystanie z naszych Materiałów Reklamowych, naszych znaków firmowych, nazw naszych marek, logotypów oraz innych oznaczeń, które od czasu do czasu będziemy Ci dostarczać, na czas trwania Umowy i w celu umożliwienia Ci wywiązania się z obowiązków wynikających z tej Umowy. Licencji nie możesz wysublicencjonować czy przypisać na inne osoby. Twoje prawo do korzystania z naszych oznaczeń i materiałów reklamowych oraz innych własności intelektualnych jest ograniczone I ściśle określone w tej Umowie. Nie możesz kwestionować czy rościć pretensji do naszych własności intelektualnych w jakikolwiek sposób czy podejmować działań w celu podważenia lub osłabienia naszych praw. Zobowiązujesz się natychmiast poinformować nas o nieuprawnionym korzystaniu z naszych Materiałów Reklamowych przez osoby trzecie.

7. Informacje Poufne

7.1Obie strony zobowiązują się nie ujawniać bez wcześniejszej zgody na piśmie poufnych informacji dotyczących swojego działania, planów biznesowych, klientów lub partnerów.

7.2 Na czas trwania Umowy i po jej zakończeniu zobowiązujesz się zachować w tajemnicy wszystkie informacje marketingowe, sprzedażowe oraz statystyczne związane z naszym biznesem, które możemy dostarczyć Ci podczas naszej współpracy.

8. Gwarancje i zabezpieczenia

8.1Oświadczasz, że:
rozumiesz charakter naszych serwisów i świadczonych w nich usług;

masz możliwość świadczenia nam Usług wymienionych w tej Umowie bez łamania prawa, ustaw, regulacji i przepisów obowiązujących w kraju, w którym działa Twoja firma lub ustanowionych przez inne organy regulujące działalność Twojej firmy;

gwarantujesz, że wiadomości e-mail zawierające reklamę naszych usług będziesz wysyłać jedynie do osób pełnoletnich, stron, które zdeklarowały chęć otrzymywania takich wiadomości oraz stron, które nie znalazły się na dostarczonej przez nas czarnej liście;

zobowiązujesz się świadczyć Usługi wynikające z niniejszej Umowy bez łamania praw reklamowych czy też innych standardów i przepisów dotyczących Twojej działalności;

obligujesz się zabezpieczyć nas przed jakimikolwiek stratami, szkodami I kosztami (włącznie z opłatami sądowymi) wynikającymi ze złamania niniejszej Umowy.

9. Okres trwania umowy I jej wypowiedzenie

9.1Niniejsza Umowa zacznie obowiązywać, gdy Twoje podanie o przyjęcie do Programu BeAffiliates zostanie pozytywnie rozpatrzone i będzie ważna do momentu, gdy jedna ze stron poinformuje drugą o chęci zakończenia współpracy. Umowa przestanie obowiązywać po 30 dniach od złożenia wniosku o jej unieważnienie. Umowę można zakończyć z dowolnie wybranego powodu. Powiadomienie drogą e-mailową jest uważane z powiadomienie na piśmie. Wszystkie Prowizje należne za Usługi świadczone do dnia zakończenia Umowy będą zostaną wypłacone w terminie do 30 dni od końca miesiąca, w którym Umowa wygasła.
9.2 Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia Umowy z powodów biznesowych lub innych związanych z wewnętrzną polityką i kontrolą. Będziemy dążyć do zapewnienia Ci 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ale jeśli nie będzie to jednak możliwe, zachowasz prawo do odszkodowania za okres 30 dni, na podstawie wypłaconej prowizji w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzającym okres wypowiedzenia. W przypadku zamknięcia konta w okresie krótszym niż 30 dni zobowiązujesz się do usunięcia wszelkich materiałów reklamowych i zaprzestania wszelkich działań.
9.3 Powiadomienie drogą e-mailową jest uważane za powiadomienie na piśmie w formie natychmiastowej. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że wszystkie informacje (w tym kontaktowe jak adres email) na koncie są właściwe i aktualne.

9.4 Wszystkie prowizje naliczone do dnia zakończenia współpracy zostaną wypłacone w ciągu 30 dni (od zakończenia miesiąca w którym nastąpiło zakończenie współpracy, chyba, że zaistnieją warunki opisane w punkcie 3.7 lub 9.2).

9.5 Zobowiązujesz się do żądania wypłaty wszelkiej zarobionej prowizji w ciągu 12 miesięcy. Jeśli wypłata nie zostanie wykonana w tym czasie lub Twoje żądanie wpłynie do nas po okresie 12 miesięcy, zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania części środków.

9.6 esteśmy zobowiązani do przestrzegania wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia Gier i Zakładów (EGBA – http://www.egba.eu/en/consumers/standards). Brak Twojej zgody na ich akceptację lub nieprzestrzeganie ich uprawnia nas do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Odnosi się to także do nieprzestrzegania prawa, przepisów, kodeksu postępowania i wytycznych w kraju, w którym chcesz reklamować nasze marki. Wliczając w to także włoskie (AAMS) (ii) brytyjskie Gambling Commission/Advertising Standards Authority i (iii) maltańskie the Lotteries and Gaming Authority. Naruszenie tych kodeksów lub przepisów rządu Gibraltaru i/lub Komisarza Hazardu Gibraltaru lub kraju, w którym się reklamujesz i promujesz uprawnia nas do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

9.7 Po rozwiązaniu Umowy musisz usunąć wszystkie nasze bannery, ikony, znaki, logotypy, a także zdezaktywować wszelkie linki prowadzące z Twojej strony do naszej. Wszystkie prawa i licencje udzielone Tobie przestają być obowiązujące. Zwrócisz nam wszelkie poufne informacje oraz kopie materiałów w których jesteś posiadaniu lub które pozostają pod Twoją kontrolą. Nie możesz też posługiwać się więcej naszymi materiałami reklamowymi, znakami towarowymi, logotypami itd.
9.8 Przepisy dotyczące (i) informacji i audytu (ii) prawa własności intelektualnej (iii) Informacji poufnych (iv) gwarancji i odszkodowania (v) i (Prawa i sądownictwa) obowiązują po zakończeniu niniejszej Umowy.

10. Relacje partnerskie

Zarówno my jak i Ty jesteśmy niezależnymi stronami i niniejsza Umowa nie jest potwierdzeniem tworzenia spółki partnerskiej, wspólnej inwestycji, agencji, franchisingu czy innej gospodarczej zależności między nami. Nie masz prawa akceptować żadnych ofert w naszym imieniu, czy to na swojej stronie czy też nie. Złamanie tej zasady jest równoznaczne z naruszeniem tej Umowy.

11. Zmiany

Możemy zmienić przepisy zawarte w niniejszej Umowie lub zmodyfikować ją w całości w dowolnym momencie, powiadamiając Cię o tym poprzez umieszczenie informacji o zmianach na Twojej stronie oraz wysyłając Ci informację e-mail na adres podany podczas rejestracji w Programie BeAffiliate. Zmiany mogą dotyczyć np. Wysokość prowizji lub nowe zasady działania Programu. Jeśli nie zgodzisz się z zaszłymi zmianami będziesz musiała wypowiedzieć nam całą Umowę. Kontynuacja współpracy po otrzymaniu informacji o zmianach będzie równoznaczna z akceptacją wprowadzonych modyfikacji.

12. E-komercja i ochrona danych

12.1Potwierdzasz i zgadzasz się, że punkty 9(1) i 9(2) (informacje dostarczone drogą elektroniczną) oraz 11(1) (składanie zamówień) Ustawy o Elektronicznej Komunikacji (Dyrektywa EC) z 2002 roku nie będą miały wpływu na niniejszą Umowę.

12.2 Ochrona danych: Zobowiązujesz się przestrzegać Aktu o Ochronie Danych z 2004 r. oraz Ustawy o Prywatności i Elektronicznej Komunikacji (Dyrektywa EC) z 2003 r., oraz innych legislacyjnych postanowień w tym zakresie.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub utratę przychodów, zysków, lub dane) powstałe w związku z niniejszą Umową lub programem BeAffiliates, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z tytułu niniejszej Umowy oraz Programu BeAffiliates nie przekroczy sumy wypłat prowizji zapłaconych lub należnej Użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy w poprzednich trzech (3) miesiącach. Wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy powinny być spełnione wyłącznie z płatności uzyskanych przez prowizja partnerską i jest ograniczona do bezpośrednich szkód.

14. Niezależne ocena
Potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Umową i że rozumiesz i zgadzasz się z jej postanowieniami. Rozumiesz również, że czasami możemy pozyskiwać klientów (bezpośrednio lub pośrednio) w sposób innych niż opisano w Umowie lub za pośrednictwem serwisów podobnych do Twojego. Potwierdzasz, że samodzielnie oszacowałeś opłacalność udziału w Programie BeAffiliates i nie będziesz zabiegał o gwarancje czy oświadczenia inne niż wymienione w Umowie.

15. Inne Postanowienia

15.1 Niewykorzystanie przez nas danego prawa przysługującego nam z racji niniejszej Umowy nie będzie oznaczało, iż prawo to zostało wycofane i możliwość skorzystania z niego będzie przysługiwała nam w przyszłości.
15.2 Ani jedna, ani druga Strona nie będzie odpowiedzialna za niewypełnienie swoich obowiązków z przyczyn będących poza jej kontrolą takich jak: klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne czy nakazy sądowe.

15.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd lub organ administracyjny właściwy za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na inne postanowienia niniejszej Umowy, które pozostaną w mocy.

15.4 Nie możesz zlecić innym lub przepisać na innych wykonania świadczeń wynikających z niniejszej Umowy. My zachowujemy z kolei prawo do przepisania tej Umowy lub jej części na jego z firm tworzących naszą Grupę.

15.5 Wypowiedzenia, faktury i inne dokumenty, które jedna strona musi dostarczyć drugiej, będą ważne tylko, jeśli zostaną dostarczone drogą pocztową lub e-mailową.

15.6 Osoba, która nie jest stroną w niniejszej Umowie, nie ma prawa zgodnie z Aktem o Kontraktach z 1999 roku egzekwować jej postanowień.
15.7 Niniejsza Umowa oraz dodatkowa korespondencja między stronami stanowią podstawę relacji partnerskiej i są nadrzędne w stosunku do wcześniejszych ustaleń dotyczących danego zagadnienia

16. Prawo i sądownictwo

Niniejsza Umowa podlega prawu angielskiemu. Obie strony zobowiązują się go przestrzegać i poddają się wyłącznej jurysdykcji Anglii oraz Walii. Zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń lub ubieganie się o wydanie nakazu sądowego w jakiejkolwiek innej jurysdykcji jest więc wykluczone.

DOŁĄCZ TERAZ

Dołącz do nas już dziś i zostań partnerem Beaffiliates!

Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 48 godzin!

DOŁĄCZ TERAZ